บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

องค์ประกอบนาฎศิลป์

องค์ประกอบนาฎศิลป์
                จังหวะและทำนองการเคลื่อนไหว  อารมณ์และความรู้สึก  ภาษาท่า นาฎยศัพท์ รูปแบบของการแสดง การแต่งกาย
 • ภาษาท่า   การแสดงท่าทางแทนคำพูด  ใช้แสดงกิริยาหรืออิริยาบถ  และใช้แสดงถึงอารมณ์ภายใน
 • ส่วนขาและเท้า    กิริยาแสดง เช่น กระทบ ยืดยุบ ประเท้า กระดกเท้า กระทุ้ง จรด ขยับ ซอย วางส้น ยกเท้า  ถัดเท้า
 • ส่วนแขนและมือ  กิริยาที่แสดง เช่น จีบ ตั้งวง ล่อแก้ว ม้วนมือ สะบัดมือ กรายมือ ส่ายมือ
 • ส่วนลำตัว   กิริยาที่แสดง เช่น ยักตัว โย้ตัว โยกตัว
 • ส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่    กิริยาที่แสดง เช่น เอียงศีรษะ เอียงไหล่ กดไหล่ กล่อมไหล่ กล่อมหน้า
 • นาฏยศัพท์  ศัพท์เฉพาะทางนาฎศิลป์  ที่ใช้เกี่ยวกับการเรียกท่ารำ  กิริยาที่แสดงมีส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่   ส่วนแขนและมือ  ส่วนของลำตัว  ส่วนขาและเท้า
เมื่อศึกษาองค์ประกอบนาฎศิลป์ทั้งด้านความรู้และปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องของการนำไปใช้ ซึ่งมีหลายรูปแบบดังนี้
 • รูปแบบของการอนุรักษ์สืบทอด โดยการฝึกตามลักษณะ/แบบแผน /มาตรฐาน/พื้นเมือง และประเภทของการแสดง ระบำ  รำ ฟ้อน อันเป็นมรดกของชาติ
 • รูปแบบการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ท่า  การนำภาษาท่า  ภาษานาฎศิลป์ หรือ นาฏยศัพท์มาออกแบบ  ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับจังหวะทำนอง  บทเพลง  บทร้อง  ลีลา ความสวยงาม
 • รูปแบบการเป็นผู้ชม
 • รูปแบบการเป็นผู้แสดง

15 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณที่ให้ควมรู้ ให้ความเข้าใจในเรื่องนาฏศิลป์ค่ะ

  เหมาะสำหรับเป็นเรื่องให้ศึกษา และน่าติดตาม สามารถนำไปใช้ได้ค่ะ

  เอามาโพสอีกเยาะๆนะค่ะ

  ตอบลบ
 2. ^^ บทสวดหามานานแล้ววคร้า ^___^

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณที่นำสาระดีๆอย่างนี้มาให้ค่ะ ด.ญ.อุทุมพร อ่วมประเสริฐ

  ตอบลบ
 4. ขอขอบคุณ คุณครูจิ๋มที่ได้สอนผมเรื่องการรำไทยมาก

  ตอบลบ
 5. ขอบพระคุณคะที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์

  ตอบลบ
 6. ขอขอบพระคุณที่ให้พวกหนูได้ทำแบบอย่างดีๆ นะคะ ด.ญ.วิรมณ พันธ์พิทักษ์ 6/3

  ตอบลบ
 7. ถ้าคุณครูมีเวลา' หนูก็อยากจะให้ครูนำความรู้อย่างนี้ลงมาแสดง
  ให้พวกหนูได้เรียนรู้กันอีกน่ะค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ^^'

  ตอบลบ
 8. ถ้ามีความรู้ดีๆอีก ก็ขอไห้คูณครูเอามาลงอีกนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 9. ถ้าพวกหนูได้เรียนรู้เกี่ยวยกับการรำของไทยพวกหนูจะสืบทอดให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยค่ะ

  ตอบลบ
 10. ขอขอบคุณอีกครั้งนะค่ะสำหรับความรู้ดีๆที่คุณครูเอามาให้พวกหนูได้รู้เกี่ยวกับการรำ แล้วแบบอื่นอีกมากมายน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 11. พวกหนูจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันน่ะค่ะที่คุณครูได้สอนพวกหนูมาหนูดีใจมากที่คุณครูได้สอนพวกหนูเกี่ยวกับการ รำ หรือ อย่างอื่นอีกหลายอย่าง นะค่ะ ^^''

  ตอบลบ
 12. พวกหนูจะติดตามสิ่งที่คุณครูนำมาให้น่ะค่ะ

  ตอบลบ
 13. จะเฝ้าดูและติดตามความรู้ที่คุณครูนำมาให้นะค่ะ

  ตอบลบ
 14. พวกหนูจะนำความารู้ที่คุณครูสอนนำไปใช้ให้เกิดประโยนช์และ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ ^^

  ตอบลบ
 15. ถ้าหนูมีโอกาสหนูจะมาหาความรู้เกี่ยวกับความรู้ที่คูณครูพั่บสอนพวกหนูนะค่ะ

  ตอบลบ